Artur Domosławski: Kapuściński non-fiction

Literatura

Prezentacja książki

22 maja 2012 r. (wtorek), godz. 18.00

Európa Pont, Millenáris

Budapest, Lövőház u. 35.

Z autorem głośnej biografii Ryszarda Kapuścińskiego rozmawia Péter Magyari, dziennikarz.

 

Artur Domosławski: Kapuściński non-fiction
Poligráf Kiadó, 2011
Tłum.: Hermann Péter

 

Kapuściński non-fiction jest pierwszą tak obszerną, obejmującą całe życie i dzieło, książka o Ryszardzie Kapuścińskim (1932-2007), pióra wybitnego dziennikarza i reportera tygodnika „Polityka” - Artura Domosławskiego. Doskonale udokumentowana, pełna celnych analiz opowieść o „człowieku, żyjącym w poplątanych czasach, w kilku epokach, w różnych światach” na szerokim tle wydarzeń społeczno- politycznych ostatniego półwiecza w Polsce i za granicą. Domosławski odważnie podejmuje wnikliwą próbę charakterystyki Kapuścińskiego - człowieka pełnego sprzeczności, wokół którego narosło wiele kontrowersji.

 

Spotkanie w języku węgierskim

Organizatorzy: Instytut Polski i Európa Pont