Zeszyty Literackie

Literatura

Zeszyty Literackie prezentacja czasopisma literackiego

13 listopada 2008 r. (czwartek), godz. 19.00

Instytut Polski

Zeszyty Literackie

prezentacja czasopisma literackiego

13 listopada 2008, 18.00

Goście wieczoru:
• Barbara Toruńczyk, redaktor naczelny
• Marek Zagańczyk, zastępca redaktora naczelnego
• Juliusz Kurkiewicz, krytyk literacki
• Teresa Worowska, tłumacz literatury pięknej
• Széky János, szef działu zagranicznego tygodnika Élet és Irodalom, moderator.