Polish Masters: Tomasz Bogusławski

Inne

Wykład polskiego grafika, projektanta, profesora Akademii Szuk Pięknych w Gdańsku w ramach programu Polish Masters.

4 marca 2013 r. (poniedziałek), godz. 18.00

Szkoła Wyższa Komunikacji i Biznesu w Budapeszcie

Budapest, VII. Rózsa u.4-6.

Tomasz Bogusławski (1958) - grafik, projektant, profesor i rektor (2002-2008) Akademii Szuk Pięknych w Gdańsku,absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, którą ukończył dyplomem z plakatu w Pracowni Projektowania Graficznego prof. Witolda Janowskiego w 1982 roku. Plakat „Dwa Teatry” z dyplomowego cyklu nagrodzono Złotym Medalem w kategorii plakatów kulturalno-reklamowych 10. Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach w 1983 roku. Specjalizuje się w dziedzinie plakatu, grafiki wydawniczej i użytkowej – projektuje m.in. okładki książek, znaczki pocztowe, logotypy, systemy identyfikacji wizualnej. Uczestnik wielu wystaw (m.in. w Londynie, Heilbronn, Krakowie, Kopenhadze, Pekinie, Meksyku, Teheranie, itd.), laureat konkursów projektowych m. in. Biennale Plakatu Polskiego (1983, 1985, 1995, 2003), Biennale Plakatu Teatralnego w Rzeszowie (1987, 1988), Universal Design Competition (1995). Zdobywca  Grand Prix 18. Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach za plakat „Mąż i żona” oraz Srebrnego Medalu 22. Biennale Plakatu Polskiego za plakat „Migrena” w 2011 roku.

 

Polska grafika projektowa wchodziła u progu lat 80 w okres interesujących przeobrażeń. Nastał czas debiutów kolejnego pokolenia projektantów coraz częściej manifestujących odejście od tradycyjnie kojarzonego z polskim plakatem kulturalnym malarskiego stylu. Jedna z najbardziej interesujących propozycji tego czasu stały sie plakaty Tomasza Bogusławskiego, który odrzucił ludzką postać jako wiodący motyw kompozycji. Bohaterem swoich projektów uczynił przedmiot ukazany na neutralnym, płaskim tle, poddany dyscyplinie centralnej kompozycji. Precyzyjne, na pozór realistyczne obrazy wykonywane z zadziwiająca biegłością mieszanymi technikami malarskimi, kryły w sobie niepokojącą wizualna anegdotę. (…)

Projekty z lat 80. realizowane dla teatrów Gdańska i Szczecina, często przekraczały możliwości techniczne rodzimej poligrafii, stąd w plakatach Bogusławskiego redukcja koloru i graficzne, czarno-białe kompozycje z zastosowaniem drzeworytów wyciętych z ilustrowanej XIX-wiecznej prasy. (…) Lata 90. stworzyły warunki do wiernych oryginałom pod względem technicznym realizacji plakatowych. Inscenizowane fotografie poddane następnie obróbce cyfrowej, to powrót do przedmiotu jako podstawowego środka ekspresji. Zużyte, poddane wpływowi czasu obiekty podniesione do rangi symbolu, stały się charakterystycznymi elementami całych serii wydawniczych. W okresie spadku zainteresowania wydawców plakatem – Bogusławski podejmuje nowe wyzwanie – projektowanie znaczka pocztowego. (…)

W pewnym sensie kompozycja plakatowa znalazła się na kopercie, podobnie jak wcześniej na półkach i witrynach księgarni. Forma znaczka stawała sie niekiedy pretekstem do zabawy konwencją. Stąd dwukrotnie tematem znaczka stawał sie on sam…

Szeroki zakres uprawianych gatunków grafiki użytkowej znalazł odbicie w plakacie Bogusławskiego. Autorska, teatralna galeria przedmiotów przypadkowych lub znalezionych została wzbogacona typograficznymi cytatami z życia codziennego. Fragmenty druków urzędowych pieczęci i adnotacji urzędowych stały sie rodzajem nieodłącznego komentarza z zewnątrz. Projekty Tomasza Bogusławskiego to doskonały przykład właściwego zastosowania obrazu fotograficznego w myśl metody, którą autor określa jako połączenie jasnej, racjonalnej perswazji z dozą poetyckiego niedopowiedzenia.

Michał Warda: Tomasz Bogusławski, miesięcznik „Digit” , 2004/3.