Design Week

Wystawa

Młodzi polscy projektanci wobec konsumpcji wystawa polskiego designu DESIGN WEEK

18 października (wtorek), godz. 18.00 — 19 listopada 2005 r. (sobota)

Instytut Polski

Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, Instytut Polski w Budapeszcie, oraz organizatorzy Design Week w Budapeszcie zapraszają na wystawę

Młodzi polscy projektanci wobec konsumpcji

prezentowaną w ramach Design Week w Budapeszcie

Instytut Polski w Budapeszcie
18 października – 18 listopada 2005

Temat WOBEC KONSUMPCJI, który stał się myślą przewodnią polskiej ekspozycji na Biennale Designu w St.-Étienne w roku 2004, a teraz jej wybór jest prezentowany w Instytucie Polskim w Budapeszcie, jest odbiciem tych problemów, przed którymi nasze społeczeństwo stanęło w ostatnich latach. Dla większości z nas jest to doświadczenie nowe i nie zawsze umiemy sobie z nim poradzić. Temat WOBEC KONSUMPCJI został sformułowany tak, aby nie sugerować projektantom żadnego jednolitego stanowiska w tej sprawie i aby dać im wolną rękę w wyborze problemów. Prezentowane prace odzwierciedlają trzy odmienne postawy: AKCEPTACJI dla roli wzornictwa w promowaniu postaw konsumpcyjnych, SPRZECIWU wyrażający się w podjęciu tematów akcentujących potrzeby inne, niż konsumpcja (ekologia, niepełnosprawność, bezdomność), IRONII, żart z konsumpcji jako nowego fetysza.

Prace zostały wyselekcjonowane w trybie konkursu ogłoszonego w ogólnopolskim piśmie projektowym 2+3D oraz na stronach internetowych. Napłynęło bez mała 300 zgłoszeń w postaci dokumentacji fotograficznej lub rysunkowej, z której komisja kwalifikacyjna wyłoniła 67 projektów, pokazanych na Biennale. Na wystawie w Budapeszcie prezentujemy 42 prace.

Projektanci zakwalifikowanych prac to w większości studenci lub osoby, które niedawno ukończyły studia. Ich propozycje odzwierciedlają potencjał twórczy najmłodszej generacji projektantów, którzy próbują znajdować swoje miejsce na rynku pracy. A rynek ten nie jest łatwy, co wynika w dużej mierze z jeszcze nie najlepszej kondycji polskiej wytwórczości i co za tym idzie niedocenianie roli projektanta. W powszechnej świadomości zawód ten kojarzony jest bardziej ze sztuką unikatową, niż z wytwarzaniem przemysłowym. I choć jesteśmy bezsprzecznie obserwatorami pozytywnych zmian, czemu sprzyja nowa sytuacja gospodarcza, to dalekie są one od naszych oczekiwań i ambicji.

Młodzi projektanci na różny sposób usiłują radzić sobie z tym problemem. Niektórzy znajdują pracę w innych zawodach, przeważnie w pokrewnych, jak reklama, a bardziej zdeterminowani próbują różnymi sposobami promować siebie, i mimo wszelkich trudności wykonywać ten zawód, czasem uruchamiając własną produkcję. Większość uczestników poprzez wystawy i konkursy buduje swoje portfolia, upatrując w tym skuteczne narzędzie własnej promocji oraz szanse na zaistnienie w mediach. Wystawa w Budapeszcie jest jedną z takich okazji.

Czesława Frejlich

Gdy w 1989 roku Polska odrzucała marksistowski socjalizm by budować
społeczeństwo konsumpcyjne, mało kto zdawał sobie sprawę, jakie
wyzwania i pułapki stworzy ten nowy system. Swoje cele i zadania
musiało przeformułować również wzornictwo. Pojawiły się pytania o rolę projektanta w społeczeństwie, którego gospodarka opiera się na maksymalizacji konsumpcji.

Jako wiodący temat polskiej prezentacji na zeszłorocznym Biennale
Designu w Saint Etienne zaproponowany został problem stanowiska
WOBEC KONSUMPCJI, który miał umożliwić młodej generacji polskich
projektantów opowiedzenie się w tej sprawie. Prace, które prezentujemy – wybrane spośród blisko 300 zgłoszonych – odzwierciedlają trzy postawy:

AKCEPTACJI dla uwikłania wzornictwa w konsumpcjonizm, SPRZECIWU,
wyrażającego się w podjęciu tematów akcentujących potrzeby inne, niż
konsumpcja (ekologia, niepełnosprawność, bezdomność), IRONII, żartu
z konsumpcji jako nowego fetysza. Trudno wartościować te postawy.
Każda z nich daje szanse na dobre wzornictwo.
Magda Kochanowska

Instytut Polski w Budapeszcie
18 października – 18 listopada 2005