EUROPA WARTOŚCI – WIELKI ŚWIĘTY JPII W BUDAPESZCIE

9 maja 2017 r. (wtorek)

Wicepremier rządu Węgier Zsolt Semjén, prymas Péter Erdő, specjalny wysłannik UE ds. promocji wolności religii i wyznania Ján Figel’ oraz ambasador RP w Budapeszcie prof. Jerzy Snopek znaleźli się wśród mówców międzynarodowej konferencji „Papież Święty Jan Paweł II a odrodzenie chrześcijańskiej Europy”, którą zorganizował think tank Századvég.

Wydarzenie celowo odbyło się w Dniu Europy 9 maja: organizatorzy chcieli wysłać jasny sygnał, że zależy im na wkładzie w dyskusję o przyszłości integracji europejskiej.

 

Wicepremier Zsolt Semjén – szef węgierskiej partii chrześcijańsko-demokratycznej, koalicjanta FIDESZ-u, z wykształcenia teolog – mówił o Chrześcijańskiej Europie jako fundamencie tożsamości. – Chrześcijańska Europa to nie muzeum, ale żywa rzeczywistość oparta na wierze,  którą stale trzeba napełniać treścią.

 

Mówiąc o dziedzictwie JPII stwierdził, że bez niego nigdy nie upadłby bolszewizm. To właśnie JPII wraz z sankcjami nałożonymi przez prezydenta Reagana oraz wewnętrznymi reformami Gorbaczowa ostatecznie obalił ZSRR.

Prymas Węgier kardynał Péter Erdő opowiedział o kluczowych przesłaniach Św. Jana Pawła II – „prawdziwego duszpasterza” - na przykładzie encyklik papieskich. Wspomniał o potrzebie nowej ewangelizacji i wadze szkół religijnych w kształceniu młodzieży oraz „budowie wspólnoty nadziei”. 

Eurodeputowana Kinga Gál przypomniała słowa JPII podczas wizyty na Węgrzech w 1991 roku. Miał wtedy wezwać Węgrów do stania w obronie chrześcijaństwa i Europy, ale jednocześnie to pozostania dumnymi z własnego narodu.

Ján Figel’ nazwał JPII człowiekem służby i poświęcenia. Nawiązał do zaangażowania Papieża – Polaka na rzecz pokoju na świecie oraz wzajemnego szacunku między religiami i cywilizacjami. – Wolność religii to papierek lakmusowy praw człowieka. Pokój i bezpieczeństwo nie mogą istnieć bez wolności. Ponad 1000 przemówień, które wygłosił Św. Jan Paweł II jednoznacznie dowodzi, że był Wielkim Europejczykiem przekonanym, że historia Europy bez chrześcijaństwa byłaby niezrozumiała.

Ambasador RP prof. Jerzy Snopek zaprezentował wykład zatytułowany „Odrodzenie Polski w chrześcijańskiej Europie”.

 

W ostatniej prezentacji Fundacja Századvég zaprezentowała wyniki własnych badań dot. rozpoznawalności papieży JPII, Benedykta XVI i Franciszka.

 

Referatom w auli Katolickiego Uniwersytetu im. Pétera Pázmánya przysłuchiwało się ponad 100 osób. Konferencja odbyła się w ramach cyklu „Europa wartości”.  

 

Zdjęcie konferencji