Ambasador RP odwiedził katedrę polonistyki na ELTE

28 marca 2017 r. (wtorek)

Pierwszego dnia wiosny, we wtorek 21 marca, ambasador RP w Budapeszcie prof. Jerzy Snopek wraz z Jarosławem Bajaczykiem, p.o. dyrektorem Instytutu Polskiego w Budapeszcie, odwiedził katedrę filologii polskiej na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie (ELTE).

W spotkaniu wzięli udział pracownicy naukowi: prof. dr hab. Janusz Bańczerowski, dr hab. Zsuzsanna Ráduly, dr hab. Péter Pátrovics, dr Dorota Várnai, lektorka języka polskiego Iga Kolasińska, a także dr Agnieszka Janiec-Nyitrai (gościnnie z sąsiedniej katedry filologii czeskiej).

Spotkanie pozwoliło zapoznać się z aktualną kondycją polonistyki na Węgrzech, jak również szansami i wyzwaniami na przyszłość. Zgodzono się, że kluczowe znaczenie miałoby utworzenie klas języka polskiego w węgierskich szkołach średnich, obudowanych szeregiem atrakcyjnych ofert stypendialnych i kulturalnych. Absolwenci takich klas byliby naturalnymi kandydatami na studia uniwersyteckie na Węgrzech czy też bezpośrednio w Polsce. Żywa dyskusja wywiązała się wokół nowego wielkiego słownika polsko-węgierskiego, w którego tworzeniu poloniści z ELTE mieliby stanowić trzon zespołu redakcyjnego. Ambasador zapowiedział organizację sympozjum specjalistycznego w tej sprawie w Instytucie Polskim w Budapeszcie w czerwcu br. Na jesień 2018 roku kierowniczka katedry dr hab. Ráduly zapowiedziała kolejną edycję konferencji POLONO-HUNGARICA, która zgromadzi polonistów i hungarystów z Węgier, Polski i krajów regionu. Ten projekt dobrze wpisze się w 100. rocznicę Odrodzenia Państwa Polskiego.

Prof. Snopek odwiedził katedrę po raz pierwszy od czasu objęcia funkcji ambasadora. Wcześniej, 1 marca, spotkał się z kadrą i studentami drugiej polonistyki na Katolickim Uniwersytecie im. Pétera Pázmánya (PPKE) w Piliscsaba.