Ostańce Próśb

Wystawa

W ramach projektu Ostańce Próśb chcielibyśmy Państwa zaprosić na wieczór z polskimi, pomorskimi kapliczkami!

17 lipca 2015 r. (piątek), godz. 17.00

Instytut Polski

Jaszczerek

Projekt pt. „Ostańce Próśb” jest realizowany przez Muzeum Narodowe w Gdańsku, współfinansowany  z Programu Promowanie Różnorodności Kulturowej i Artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ramach projektu Ostańce Próśb chcielibyśmy Państwa zaprosić na wieczór z polskimi, pomorskimi kapliczkami. Zaprezentujemy film dokumentalny dotyczący tej małej a tak popularnej na terenach Polski przydrożnej architektury sakralnej. Po projekcji filmowej zaprosimy Państwa na koncert, na wiolonczelę solo w wykonaniu Zofii Elwart, która wykona utwory specjalnie skomponowane na potrzeby projektu, inspirowane ludową i sakralną muzyką Pomorza. W trakcie wieczoru zaprezentujemy Państwu również fotografie pomorskich kapliczek  wykonane metodą mokrego kolodionu  przez Magdalenę Ubysz i Aleksandre Wolter.

Projekt jest kontynuacja rocznego przedsięwzięcia (z roku 2011) pt.  „Ocalić Narodową Spuściznę”, w którym uczestniczą dwie strony, dwa kręgi kulturowe, które choć o odmiennej obyczajowości, mają jednak wspólny mianownik. Jest nim architektura sakralna. Krąg nordycki to norweskie kościoły Stavkirke i islandzkie kościółki farmerskie, słowiański zaś, tworzą polskie kapliczki przydrożne. Wybór obiektów, poruszanych w projekcie, jest spowodowany chęcią rozpropagowania wiedzy na temat najbardziej charakterystycznej architektury sakralnej , która jest reprezentacyjna dla każdego z trzech narodów a mało znana w krajach partnerów biorących udział w przedsięwzięciu oraz skorzystaniu z doświadczenia skandynawskich instytucji dotyczącego dokumentowania i propagowania dziedzictwa kulturowego.

Partnerami w projekcie są instytucje z:

Norwegia

  • Riksantikvaren
  • Nasjonalbiblioteket
  • Fortidsminneforeningen
  • Museum of Cultural History, University of Oslo

Islandia

  • National Museum of Iceland
  • Gerduberg
  • Reykjavik City Museum

Więcej: www.ostanceprosb.pl i www.kapliczki.pl