79. rocznica inwazji sowieckiej

Wiadomości

79. rocznica wkroczenia wojsk sowieckich na teren Polski
17 września