Po wieczne czasy

Inne

Konferencja poświęcona roli polskiego i węgierskiego Kościoła katolickiego w dziele niesienia pomocy Żydom podczas II wojny światowej.
28 marca

Pozakruchą geometrią przestrzeni

Wystawa

Wystawa sztuki współczesnej z okazji dnia przyjaźni polsko-węgierskiej.
14 marca — 15 kwietnia

Ogłoszenie

Wiadomości

Kierowanie lektorów języka polskiego do zagranicznych ośrodków akademickich w roku akademickim 2018/2019
26 lutego

BETTER BITTER

Wystawa

Wystawa sztuki współczesnej.
7 marca — 12 kwietnia

Nagroda Świadek Historii

Wiadomości

Instytut Pamięci Narodowej ogłasza czwartą edycję międzynarodowej nagrody „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski (zgłoszenia do 30 czerwca 2018 r.).
10 marca

Bezgraniczny

Wystawa

Wystawa sztuki współczesnej.
14 lutego — 14 marca