Mów mi Marianna

Film

Polskie filmy dokumentalne na festiwalu BIDF
30 września

Walka z szatanem

Film

Polskie filmy dokumentalne na festiwalu BIDF
1 października

JET LAG

Wystawa


29 września — 30 listopada

Dworzec Gdański

Film

Polskie filmy dokumentalne na festiwalu BIDF
1 października