Dziwisz bíboros Petőfi-díjas

2017. december 12. (kedd)

December 5-én, kedden a budapesti Terror Háza Múzeumban adták át az idei Petőfi Sándor Díjat. 2017-ben a díjat Stanisław Dziwisz, krakkói érsek érdemelte ki, aki hosszú évekig II. János Pál pápa személyi titkára volt. A magas presztízsű díjat 2009 óta adományozzák jutalmul a közép-európai szabadságért kifejtett erőfeszítésekért.

A díjátadó ünnepségen összegyűltek a magyar közélet magasrangú képviselői: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Balogh Zoltán , az emberi erőforrások minisztere valamint Erdő Péter, Magyarország prímása. Jelen volt még a Terror Háza Múzeum főigazgatója, egyben Orbán Viktor emlékezetpolitikai főtanácsadója, Budapest főpolgármester-helyettese valamint a díj alapítójának, a MOL felügyelőbizottságának képviselője. A nézősereg - köztük nagykövetek és a kulturális intézetek igazgatói – színültig megtöltötte a termet.

Schmidt Mária beszédében megemlítette, hogy a Petőfi-díj a szabadságról szól, mert a szabadság minden jó forrása”. Köszönetet mondott a díjazottnak a szabadság, a megbocsátás és a szeretet szolgálatáért”.

Balogh Zoltán miniszter azt mondta, hogy a lengyel és a magyar nép ugyanannak a fának a két törzse. – Azt szeretnénk, ha a jövőnk is közös lenne. Közösen azon munkálkodunk, hogy Európában a kereszténység Lengyelországnak és Magyarországnak köszönthetően erősödjön meg. Ehhez viszont elengedhetetlenül szükséges II. János Pál öröksége. A kereszténységet a legfontosabb szövetségnek nevezte a halál civilizációja és a rezsimek elleni harcban, amelyek el akarják pusztítani az egyének és a népek szabadságát, sajnos korunkban is. Emlékeztett arra is, hogy Dziwisz bíboros már megkapta a legmagasabb magyar állami kitüntetéseket.

Erdő Péter bíboros felelevenítve Don Stanislao életútját, a pontos emlékezet szürke eminenciásának nevezte őt, aki sokat tett az európai lelkek gyógyulásáért”.

Megköszönve a kitüntetést – részben magyarul – Dziwisz bíboros megállapította, hogy a lengyeleket és a magyarokat ugyan elválasztja a nyelvük, de összeköti őket a kultúrájuk és a történelmük. – Ez a két nép mindig kénytelen egymást segíteni. A történelem óvatosságra int minket és arra, hogy a szabadságért harcolni kell. Most kiváló alkalmunk van arra, hogy tegyünk valami jót Lengyelország és Magyarország, de Európa érdekében is. Hozzátette, hogy II. János Pál az Istenről és az emberekről szóló igazság szavaival aratott győzelmet, mindig elvetette a marxizmust, amely megpróbálja kiűzni Istent az emberek életéből. – A Szent Lengyel Pápa szellemi örökségéhez mindig érdemes visszatérni. Emlékezni az ember elsőbbségéről a tárgyak felett, a lét prioritásáról a vagyongyűjtéssel szemben, a munka a tőke fölött, az irgalmasság  az igazságosság és a harcról folytatott párbeszéd felett.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pohárköszöntőjében azt a meggyőződését fejezte ki, hogy a kommunizmus bukása lehetetlen lett volna II. János Pál lelki vezetése nélkül. – Maga Reagan és Gorbacsov kevés lett volna. Köszönöm a Lengyel Pápának azt, hogy bevezette az világegyházat bevezette a régiónkba, de azt is, hogy bevezetett minket hívőket is mint nemzeti közösségeket. Mert éppen a nemzetben maradnak meg a legfontosabb értékek. Reményét fejezte ki, hogy a lengyelek és magyarok folytatják közös harcukat a kereszténység ellenségei ellen.

Dziwisz bíboros a díjjal járó pénzjutalmat egy magyar emlékhely kialakítására ajánlotta fel a krakkói Szent II. János Pál pápa központban. Schmidt Mária főigazgatónak is ajándékozott egy képet a lengyel pápa képmásával.

Végezetül Jerzy Snopek professor, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete Petőfi Sándor Négy nap dörgött az ágyu... c. versét szavalta el saját fordításában.

A ceremóniáról főműsoridőben tudósítottak  a televíziós híradók, és a hír helyett kapott a  fontosabb magyar nyomtatott sajtótermékek oldalain is.