Krystyna Łubczyk, Grzegorz Łubczyk: Pamięć II.

Literatura

Prezentacja drugiej części dwujęzycznego albumu o węgierskim losie polskich uchodźców.

25 września 2012 r. (wtorek), godz. 17.00

Muzeum Historyczne w Budapeszcie

Bp., I. Szent György tér 2.

Przed dwoma laty ukazał się pierwszy tom albumu „Pamięć - Emlékezés”. Był wyrazem wdzięczności dla wojennego pokolenia tych Węgrów, dzięki którym ponad 120 tysięcy polskich uchodźców znalazło schronienie na madziarskiej ziemi podczas II wojny światowej. W bogato ilustrowanym albumie przedstawiono zwięzłą historię polskiego uchodźstwa na tle złożonej sytuacji politycznej Królestwa Węgier. W tomie „Pamięć II” została ukazana historia przez pryzmat osobistych losów wielu Polaków. Dzienniki, wspomnienia, pamiętniki i listy, których fragmenty opublikowano, odsłaniają niezwykły świat przeżyć i emocji bohaterów albumu. Zaprezentowano świadectwo bolesnych, często tragicznych wydarzeń, a jednocześnie wzruszających dowodów ludzkiej solidarności i braterstwa okazywanych przez Węgrów polskim „braciom w potrzebie”. 600 fotografii i dokumentów - do tej pory nie publikowanych – znakomicie ilustrują uchodźcze życie na obcej, a jakże gościnnej ziemi. Z wielu chwalebnych rozdziałów wspólnej historii naszych narodów, ta wciąż mało znana karta wojennego uchodźstwa polskiego została przez Braci Węgrów zapisana złotymi zgłoskami. Patronat Honorowy nad albumem „ PAMIĘĆ II – EMLÉKEZÉS II” objął Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Grzegorz Łubczyk, Krystyna Łubczyk: Pamięć II. Polscy uchodźcy na Węgrzech 1939-1946 (Wydawnictwo Rytm, 2012)

przekład (wersja węgierska): Erzsébet Szenyán, przekład (wersja polska): Dominika Łubczyk

Termin prezentacji: 25 września 2012 r. (wtorek) godz. 17 

Miejsce: Muzeum Historyczne w Budapeszcie (1014 Budapest, Szent György tér 2.)

 

Powitanie:

SándoBodó, dyrektor generalny Muzeum Historycznego w Budapeszcie  

Jan Stanisław Ciechanowski – historyk, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Roman Kowalski - Ambasador RP w Budapeszcie

 

Uczestnicy prezentacji:

Krystyna Łubczyk, Grzegorz Łubczyk i Krzysztof Ducki– autorzy albumu

Katalin Mezey– dyrektor Széphalom Könyvműhely 

 

w prezentacji weźmie udział:

 Márk Domonkos Kis– aktor

 

patronat honorowy:

Bronisław KomorowskiPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Węgierski dystrybutor: Széphalom Könyvműhely