Sztuka postkomunistyczna w postkomunistycznej Europie

Inne

Wykład na temat sztuki i tożsamości kulturowej w postkomunistycznej Europie.

22 lutego 2012 r. (środa), godz. 18.00

Muzeum Ludwiga - Muzeum Sztuki Współczesnej

Budapeszt, IX. Komor Marcell u. 1.

Sztuka postkomunistyczna w postkomunistycznej Europie

Wykład historyka sztuki Magdaleny Radomskiej (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)

Muzeum Ludwiga - Muzeum Sztuki Współczesnej, Biblioteka, II. p.

Wykład odbędzie się w języku angielskim.

Wykład porusza tematykę sztuki i tożsamości kulturowej postkomunistycznej Europy na przykładach prac takich artystów jak Yael Bartana, Zofia Kulig, Stefan Constantinescu, Anna Baumgart, Nedko Solakov, Braco Dimitrijević oraz Mladen Stilinović.

Magdalena Radomska – adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UAM. Napisała pracę doktorską poświęconą sztuce neoawangardy węgierskiej. Obecnie pracuje nad habilitacją dotyczącą sztuki postkomunistycznej Europy oraz monografią postmarksizmu.