Konkurs na polsko-węgierskie projekty młodzieżowe 2018

23 marca 2018 r. (piątek)

Już po raz piąty zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach podpisanego w 2014 roku Porozumienia między Ministerstwami Spraw Zagranicznych Polski i Węgier w sprawie finansowania współpracy organizacji pozarządowych.

Celem Porozumienia (Memorandum of Understanding - MoU) jest wzmocnienie dialogu między społeczeństwami Polski i Węgier, zwłaszcza zaś między młodymi pokoleniami naszych krajów. Chodzi o stwarzanie okazji do spotkań, rozmów, lepszego poznania się poprzez realizację projektów wzmacniających stosunki polsko-węgierskie i wzbogacających nowymi wartościami wyjątkową w swym charakterze przyjaźń polsko-węgierską.

 

Premiowane będą pomysły odnoszące się do tematów ważnych z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej lub bilateralnych relacji polsko-węgierskich. W 2018 roku będzie to oczywiście przede wszystkim 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Niezależnie od powyższego chętnie powitamy każdą inną inicjatywę, która w ciekawy, możliwie wielowymiarowy sposób nawiąże do polsko-węgierskiej historii, pozwoli na lepsze poznanie współczesnej Polski i Węgier, da szansę na powstanie trwałych kontaktów zarówno pomiędzy instytucjami, jak i między osobami prywatnymi.

 

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski zgłoszone na oficjalnym formularzu, który powinien zostać wysłany pocztą elektroniczną na adres e-mailowy koordynatora projektu w Ambasadzie RP w Budapeszcie Veroniki Papp (veronika.papp@msz.gov.pl). Zgłoszone projekty muszą odpowiadać duchowi i celom Memorandum. Prosimy o bezwzględne podanie niezbędnych danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za projekt. Zwracamy uwagę na konieczność aplikowania w języku angielskim oraz przestrzegania podanej objętości tekstu zgłoszeń. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią MoU i Regulaminu, gdzie zawarto szczegółowe warunki uczestnictwa w programie.

 

Termin składania aplikacji mija 8 kwietnia 2018 r.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku maja br. na stronie internetowej Ambasady RP oraz Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Organizatorzy nawiążą indywidualny kontakt wyłącznie z autorami zwycięskich projektów.

 

UWAGA: organizacje chcące zorganizować przedsięwzięcie w ramach MoU na terenie Polski powinny zwracać się o wsparcie do Ambasady Węgier w Warszawie.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Treść memorandum i regulamin konkursu (.pdf 3,8 MB)

Formularz aplikacyjny do pobrania (.docx, 57 KB)