Jacek Dehnel: Lala

Irodalom

A Lala című regény egy nemesi család sorsát bemutató nosztalgikus történet.

2010. szeptember 9. (csütörtök), 18.00

Petőfi Irodalmi Múzeum

Budapest, V. Károlyi Mihály u. 16.

Jacek Dehnel: Lala

könyvbemutató

(Jacek Dehnel: Lala, Kalligram Kiadó 2010, Ford: Keresztes Gáspár)

A könyvbemutató résztvevői:

Jacek Dehnel

Mészáros Sándor - Kalligram Kiadó szerkesztője

Keresztes Gáspár - a kötet fordítója.

Lala – egy letűnt világról szóló elbeszélés

A Lala című regény egy nemesi család sorsát bemutató nosztalgikus történet, melynek elbeszélője a nemzetség legidősebb tagja, aki szórakoztató anekdoták és rövid elbeszélések formájában meséli unokájának a család történetét.

A főszereplő Lala – Helena Bieniecka - sorsán keresztül, mintegy az ő szemszögéből rajzolódik ki Lengyelország története az októberi forradalomtól kezdve napjainkig. Az több idősíkon mozgó történet aktivizálja a befogadót, aki ezáltal mind nagyobb lelkesedéssel vesz részt az összekuszált rokoni kapcsolatok szövevényes fonalának, valamint a szereplők magával ragadó sorsának felgombolyításában.

Jacek Dehnel – Lengyel költő, publicista, író, fordító. Első novelláskötete 1999-ben jelent meg Kolekcja (Kollekció) címmel. Ezt követően első bestseller regénye, a Lala, 2006-ban került a lengyel könyvpiacra, s szinte azonnal a lengyel próza élvonalába emelte a fiatal alkotót. Ezután sorra jelentek meg regényei: Rynek w Smyrnie (Smyrnai tér) (2007), Balzakiana (2008) i Fotoplastikon (2009), valamint verseskötetei. Számos rangos irodalmi kitüntetés birtokosa (Kościelskich díj, Politika útlevele díj). Az 1980-ban született fiatal író munkássága páratlan érettségről, nyelvi igényességről, valamint a múlt iránti vonzalomról tesz tanúbizonyságot.

A rendezvény a Lengyel Intézet, a Kalligram Kiadó és a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezésében jött létre.