szimpózium

SYMPOZJUM

Anatomia ulicy: urbanistyczna transformacja w miastach Europy Środkowej – międzynarodowe sympozjum poświęcone sztuce, architekturze i inicjatywom organizacji pozarządowych w Europie Środkowej.
7 listopada, godz. 13.00 — 7 listopada, godz. 18.00
Labor