Irodalom

Barbarzyńca w ogrodzie i inne eseje

Prezentacja książki Zbigniewa Herberta pt. Barbarzyńca w ogrodzie i inne eseje
17 maja, godz. 16.00
Instytut Polski

Literatura bez granic

Prezentacja wielojęzykowej antologii internetowej krajów wyszehradzkich
1 grudnia, godz. 18.00
Instytut Polski

WIECZÓR ZBIGNIEWA HERBERTA

WIECZÓR ZBIGNIEWA HERBERTA 25 listopada 2009 r. (środa), godz. 19.00 Nyitott Műhely
25 listopada, godz. 19.00
Nyitott Műhely

Res Publica Nowa (PL) vs. anBlokk (HU)

Res Publica Nowa (PL) vs. anBlokk (HU) – spotkanie czasopism społeczno-kulturalnych 26 listopada (czwartek), godz. 18.00 Instytut Polski
26 listopada, godz. 18.00
Instytut Polski

RES PUBLICA NOWA - Are we East or West?

RES PUBLICA NOWA - Are we East or West? Prezentacja angielskojęzycznego numeru tematycznego kwartalnika kulturalno-społecznego 25 listopada 2009 (sroda), godz. 18.00 Uniwersytet Środkowoeuropejski (CEU), sala Gellnera
25 listopada, godz. 18.00
CEU

István Kovács: Anatomia przyjaźni(Druga książka)

István Kovács: Anatomia przyjaźni(Druga książka). Teksty na temat relacji polsko-węgierskiej i kultury polskiej - prezentacja książki 12 listopada 2009 r.(czwartek), godz. 18.00 Instytut Polski Budapeszt, VI. Nagymező u. 15.
12 listopada, godz. 18.00
Instytut Polski

20 lat New Wave / Mariusz Szczygieł, István Vörös

20 lat New Wave Mariusz Szczygieł: Gottland, István Vörös: Spowiednik ©vejka – czytanie fragmentów i rozmowa 11 listopada 2009 r. (środa), godz. 18.00 Gödör Klub Budapeszt, V. Erzsébet tér
11 listopada, godz. 18.00
Gödör Klub

Mariusz Szczygieł: Gottland

Mariusz Szczygieł: Gottland (Európa Kiadó, tłum. Zsuzsa Mihályi, 2009) - prezentacja książki 10 listopada 2009 r. (wtorek), godz. 18.00 Czeskie Centrum Budapeszt, VI. Szegfű u. 4.
10 listopada, godz. 18.00
Cseh Centrum

Megőrzésre átvéve

Konrad Sutarski – László Domonkos: Megőrzésre átvéve – prezentacja książki 5 listopada 2009 r.(czwartek), godz. 18.00 Instytut Polski Budapeszt, VI. Nagymező u. 15.
5 listopada, godz. 18.00
Instytut Polski

Grzegorz W. Kołodko: Wędrujący świat – spotkanie autorskie

Grzegorz W. Kołodko: Wędrujący świat – spotkanie autorskie 16 października 2009 r.(piątek), godz. 18.30 Instytut Polski Budapeszt, VI. Nagymező u. 15.
16 października, godz. 18.30
Instytut Polski