Bitwa pod Parkanami 330

Inne

Sesja naukowa poświęcona 330. Rocznicy bitwy pod Parkanami

17 października (czwartek), godz. 10.00 — 17 października 2013 r. (czwartek), godz. 12.00

Uniwersytet Katolicki im. Petera Pázmánya sala im. Jana Pawła II

Budapeszt, 1088. Szentkirályi u. 28.

17 października 2013 roku na Uniwersytecie Katolickim im. Petera Pázmánya z inicjatywy Ambasady RP, Instytutu Polskiego w Budapeszcie i Uniwersytetu Katolickiego im. Petera Pázmánya odbędzie się uroczysta sesja poświęcona 330. rocznicy bitwy pod Parkanami.

Bitwa pod Parkanami (1683) była bardzo ważnym elementem trwającej od ponad 10 lat wojny, dzięki której potęga turecka została wyparta z terenów Niecki Karpackiej. W wyniku tej wojny została definitywnie przełamana ponad trzystuletnia dominacja świata Islamu w chrześcijańskiej Europie, a Królestwo Węgier powróciło na łono cywilizacji zachodniej. Wojna rozpoczęła się od bitwy pod Wiedniem, której powodzenie zawdzięczano Polakom, który to fakt zajmie poczytne miejsce w uroczystej sesji. Kolejnymi tematami będą aspekty dotyczące roli cesarza niemieckiego i rosyjskiego cara oraz Watykanu; wewnętrzne konflikty Imperium Osmańskiego, przesłanki i przebieg samej bitwy oraz jej pokłosie. W sesji – oprócz ambasadora i rektora – głos zabiorą znakomici znawcy tematu – historycy, turkolodzy i historycy wojskowości – węgierskich uczelni.

Katalog wystawy