Krzysztof Zanussi doktorem honoris causa PPKE

Inne

28 stycznia br. Uniwersytet Katolicki im. Pétera Pázmánya w Budapeszcie przyzna tytuł doktora honoris causa znanemu polskiemu reżyserowi Krzysztofowi Zanussiemu.

28 stycznia 2013 r. (poniedziałek), godz. 11.00

Uniwersytet Katolicki im. Pétera Pázmánya

1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.

zdjęcie: Paweł Karnowski

Jest to pierwszy przypadek przyznania tak wysokiego tytułu polskiemu filmowcowi na Węgrzech. O uhonorowanie artysty zabiegał Instytut Mediów na Uniwersytecie Katolickim, którego dyrektor, Ákos Kovács, od wielu lat stawiał Krzysztofa Zanussiego za wzór swoim studentom i organizował spotkania i projekcje filmowe. Gospodarzem uroczystości będzie rektor, dr Szabolcs Szuromi. Z tej okazji węgierska telewizja publiczna przypomni film „Iluminacja”, który był pierwszym filmem K. Zanussiego, pokazanym na Węgrzech w latach siedemdziesiątych, w Ośrodku Kultury i Informacji Polskiej (poprzednik Instytutu Polskiego) w Budapeszcie.