NIE MA DZIECI - SĄ LUDZIE. DZIEDZICTWO JANUSZA KORCZAKA

Inne

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

10 grudnia (poniedziałek), godz. 9.00 — 10 grudnia 2012 r. (poniedziałek), godz. 15.00

Uniwersytet im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, Wydział Pedagogiki i Psychologii

Kazinczy u. 23-27

 

Pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej oraz Małżonki Prezydenta Węgier Pani Anity Herczegh

Pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka RP, Marka Michalaka oraz Rzecznika Praw Podstawowych Węgier,  Prof. Dr. Máté Szabó

W ramach obchodów Roku Janusza Korczaka na drugą połowę roku zaplanowanych zostało na Węgrzech kilka imprez poświęconych postaci Starego Doktora. Najważniejszym wydarzeniem tego cyklu będzie - organizowana przez Instytut Polski w Budapeszcie, Ambasadę RP w Budapeszcie, Węgierskie Towarzystwo Pedagogiczne i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu ELTE w Budapeszcie - konferencja poświęcona działalności Janusza Korczaka pt. „Nie ma dzieci – są ludzie. Dziedzictwo Janusza Korczaka” zorganizowana w auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu ELTE w Budapeszcie. W jednodniowej konferencji weźmie udział Rzecznik Praw Dziecka RP, Marek Michalak, Rzecznika Praw Podstawowych Węgier,  Prof. dr Máté Szabó, Dr. Lajos Aáry-Tamás, Rzecznik Praw ds. Oświaty oraz polscy i węgierscy specjaliści zajmujący się ochroną praw dziecka jak również eksperci takich dziedzin wiedzy jak pedagogika, socjologia, psychologia czy kulturoznawstwo.

Konferencji naukowej towarzyszyło ważne wydarzenie, którego inicjatorem było węgierskie Biuro Rzecznika Praw Podstawowych. Na dzień 10 grudnia – w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku - przypada światowy Dzień Praw Człowieka. Z tej okazji węgierskie Biuro Rzecznika Praw Podstawowych, we współpracy z Ambasadą RP i Instytutem Polskim w Budapeszcie, w swojej siedzibie zorganizowało uroczystość nazwania jednej z sal urzędu imieniem Janusza Korczaka i odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez IP w Budapeszcie i Ambasadę RP. W tej uroczystości wziął udział m.in. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka RP, Ilan Mor, Ambasador Państwa Izraela, Zsolt Németh, sekretarz stanu węgierskiego MSZ oraz Péter  Feldmájer, prezes Związku Żydowskich Gmin Wyznaniowych na Węgrzech. Podczas tej uroczystości prof. dr Máté Szabó uhonorowany został przez Ambasadora Romana Kowalskiego Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP.

PROGRAM

09.00 uroczyste otwarcie konferencji

Powitanie:

Dr. György Fábri, prorektor Uniwersytetu ELTE w Budapeszcie, profesor Katedry Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu ELTE

Roman Kowalski, Ambasador RP na Węgrzech

 

 

09.20 – 10.30

Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka RP

Konwencja o Prawa Dziecka czyli od Korczaka do dnia dzisiejszego 

Prof. Dr. Máté Szabó, Rzecznik Praw Podstawowych Węgier

Prawa Dziecka w XX i XXI wieku w kontekście dorobku Janusza Korczaka

Dr. Lajos Aáry-Tamás, Rzecznik Praw ds. Oświaty

Szkoła współdziałania

Batia Gilad - Przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka

Janusz Korczak - pionier praw dziecka

10.30-10.45   

Przerwa na kawę

10.45-12.00

Prof. Dr. hab. Barbara Smolińska-Theiss, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Komitetu Honorowego Roku Janusza Korczaka, pedagog społeczny

 

Korczakowska idea praw dziecka

Dr. Mária Herczog, prezes stowarzyszenia Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület (Rodzina, Dziecko, Młodzież), niezależny ekspert Komitetu Praw Dziecka ONZ

Działalność Janusza Korczaka na rzecz ochrony praw dziecka i aktualność jego poglądów we współczesnym świecie. 

 

Prof. Dr. hab. Andrzej Mencwel – polski historyk i krytyk literatury i kultury polskiej, antropolog kultury, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, profesor Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

 

Janusz Korczak – wychowanie jako rzeźbienie dusz

 

12.00-13.00

Obiad

13.00– 14.15

Dr. László Trencsényi, kierownik Katedry Teorii Wychowania Uniwersytetu ELTE, przewodniczący Węgierskiego Towarzystwa Pedagogicznego 

Przesłania wrześniowej konferencji poświęconej postaci Janusza Korczaka

Dr. Szilvia Gyurkó, pracownik naukowy Krajowego Instytutu Kryminologii, dyrektor ds. Praw Dziecka Węgierskiego Komitetu Narodowego UNICEF

O konwencji  praw dziecka i sytuacji dzieci wychowujących się poza strukturami rodzinnymi

Dr. Takács István, docent Katedry Psychopedagogiki Uniwersytetu ELTE, do 2011 roku przewodniczący Węgierskiego Komitetu Narodowego UNICEF

Przesłania Janusza Korczaka. Refleksje na temat  jego życia, działalności w kontekście człowieka współczesnego

14.15-15.00

Pytania, dyskusja