V4

Inne

Spotkania na temat współpracy krajów V4 w zakresie kultury i oświaty.

21 maja 2012 r. (poniedziałek), godz. 17.00

Instytut Polski

Budapeszt, 1065 Nagymező u. 15.

Gośćmi spotkania:  

dr. Danuta Glondys, dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza
Éva Karádi , redaktor naczelny Hungarian Letrre Internationale

Od 1 lipca przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej przejmuje Polska. Fakt ten jest okazją do rozmowy o dotychczasowych sukcesach współpracy krajów V4 w zakresie kultury i oświaty oraz o planach i nowych projektach na kolejny rok. Celem spotkania, na które zaprosiliśmy Danutę Glondys – dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie - jest wymiana informacji i doświadczeń oraz zapoznanie się z działalnością Stowarzyszenia Willi Decjusza, które od 2002 roku organizuje cieszącą się wielkim sukcesem Letnią Szkołę Wyszehradzką.

Strona Stowarzyszenia Willi Decjusza

Letnia Szkoła Wyszehradzka w Willi Decjusza

Dwutygodniowy cykl szkoleń młodych ludzi z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Europy Wschodniej realizowany corocznie od 2002 roku. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat wyzwań regionalnych i globalnych, likwidacja wzajemnych stereotypów, budowanie więzi i przyjacielskich kontaktów. Uczestnikami programu są studenci, doktoranci, młodzi nauczyciele i dziennikarze z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz innych krajów europejskich. W dotychczasowych edycjach Szkoły wzięło udział ponad 500 osób, pochodzących z: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Francji, Kirgistanu, Kosowa, Litwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowenii i Ukrainy. Część debat, wykładów i spotkań jest otwarta dla publiczności.