Konferencja

Literatura

Środkowoeuropejska tożsamość Czesława Miłosza i jego miejsce w kulturze europejskiej

11 października (wtorek), godz. 9.00 — 11 października 2011 r. (wtorek), godz. 17.00

Muzeum Literatury im. Sándora Petőfiego w Budapeszcie

V. Károlyi Mihály u. 16.)

Jednodniowa konferencja z udziałem wybitnych znawców twórczości polskiego noblisty z Polski, Węgier i Litwy.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

J.E. Roman Kowalski, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Węgierskiej
J.E. Renatas Juška - Ambasador Republiki Litewskiej w Republice Węgierskiej

 

Organizatorzy:

Instytut Polski w Budapeszcie
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Muzeum Literatury im. Sándora Petőfiego w Budapeszcie

 

Międzynarodowa konferencja poświęcona twórczości Czesława Miłosza odbędzie się w Budapeszcie dzięki współpracy Instytutu Polskiego w Budapeszcie, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz Muzeum Literatury im. Sándora Petőfiego w Budapeszcie. Podczas konferencji zaprezentowana zostanie zarówno działalność eseistyczna, poetycka jak i historyczno-literacka polskiego noblisty. W ramach wykładów oprócz rozważań nad dorobkiem Czesława Miłosza poruszony zostanie wątek aktualności i ważności jego myśli i idei z perspektywy XXI wieku oraz temat roli i znaczenia jego osoby w przemianach społeczno-politycznych w Europie.

Językiem konferencji poświęconej twórczości Czesława Miłosza będzie język polski i węgierski (tłumaczenie kabinowe). Udział w konferencji jest bezpłatny.

PROGRAM KONFERENCJI

Finansowane ze środków:

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu:


Sajtószoba