Literatura bez granic

Literatura

Prezentacja wielojęzykowej antologii internetowej krajów wyszehradzkich

1 grudnia 2009 r. (wtorek), godz. 19.00

Instytut Polski

Budapest, VI. Nagymező u. 15.

Uczestnicy:

Éva Karádi – redaktor czasopisma Lettre International, międzynarodowy koordynator projektu

Eszter Felvidéki i Otilia Barna – redaktorzy strony

Jiri Sykora – koordynator Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
Wykładowcy i studenci filologii polskiej, czeskiej i słowackiej uniwersytetów ELTE w Budapeszcie i PKKE w Piliscsaba

Zsuzsa Votisky – kierownik wydawnictwa Typotex Kiadó

Moderator spotkania: Gáspár Keresztes

Organizator: Typotex Kiadó