NEW VISEGRAD PHOTOGRAPHY

Wystawa

New Visegrad Photography wystawa fotografii

13 października (sobota) — 16 listopada 2018 r. (piątek)

Latarka (Galeria Platan)

Budapest VI. Andrássy út 32.

NEW VISEGRAD PHOTOGRAPHY

WYSTAWA FOTOGRAFII

Art Market Budapest wraz z festiwalem Art Photo Budapest organizuje wystawę pt.  New Visegrad Photograpy, na której prezentuje najciekawsze prace najmłodszej generacji fotografów, absolwentów wyższych szkół artystycznych krajów wyszehradzkich. Tematem wystawy,  w której bierze udział 15 twórców z Czech, Polski, Słowacji oraz Wegier jest  świat wykreowany  przez człowieka.  Prezentacja jest również próbą porównania cech narodowych, metodyki i koncepcji  pracy uczelni artystycznych, oraz światów artystów.

ARTYŚCI BIORĄCY UDZIAŁ:

László Gábor BELICZA, Dávid BIRÓ, Anna BLOCK, Tomáš BRABEC, Krystian DASZKOWSKI, Jacub JANČO, Alzběta KOČVAROVÁ, Attila KOZÓ, Aleksandra MORAWIAK, Rudolf SKOPEC, Juraj STAROVECKÝ, Tytus SZABELSKI, András TÖRCSI, Balázs TURÓS, Kasia WĄSOWSKA

KURATOR : Gábor Arion KUDÁSZ

PARTNERZY:

Academy of Arts, Architecture & Design in Prague (CZ), Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (SK), Film School Lodz (PL), Jan Evangelista Purkyně University (CZ), Kaposvár University (HU), Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest (HU), University of Arts in Poznan (PL)

Wystawa zorganizowana w ramach festiwalu VISEGRAD CONTEMPORARY  jest programem towarzyszącym  ART MARKET BUDAPEST 2018 oraz ART PHOTO BUDAPEST 2018.