Zabawki i instrumenty z Beskidów w Budapeszcie

1 czerwca 2018 r. (piątek)

W ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego zagraniczne instytuty kultury akredytowane na Węgrzech zaprosiły mieszkańców stolicy do poznania wybranych tradycji kilku krajów europejskich.

Projekt odbył się na Placu Wolności (Szabadság tér) w Budapeszcie jako część obchodów Dnia Europy – wielkiego pikniku dla rodzin, który po raz piąty zorganizowało Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Bogaty program w niedzielę 13 maja rozpoczął bieg na trasie od długości 14 kilometrów, co miało symbolizować czas, który upłynął od akcesji Węgier do UE. Trasa poprowadziła śladem inwestycji dofinansowanych funduszami europejskimi. Następnie do późnego wieczora kilkanaście tysięcy gości mogło zapoznać się z różnymi aspektami agendy Unii Europejskiej, od gospodarki sprawy społeczne po kulturę, posłuchać muzyki, wziąć udział w konkursach.   

Z uwagi na Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego (European Year of Cultural Heritage) w wydarzeniu wzięło EUNIC Hungary, czyli stowarzyszenie zagranicznych instytutów kultury działających na Węgrzech. W dwóch namiotach  tradycje narodowe zaprezentowały Austria, Bułgaria, Czechy, Izrael, Japonia, Polska, Portugalia i Włochy. Na zaproszenie Instytutu Polskiego w Budapeszcie do Budapesztu przyjechali Wiesława i Marian Łobozowie z Pewli Wielkiej pochodzą z rodziny na Żywiecczyźnie, w której drewniane zabawki ludowe (wózki, taczki, ptaszki, koniki, bryczki) powstają od 150 lat. Drugą częścią polskiego stoiska był warsztat budowy prostych instrumentów pasterskich, który poprowadzili Przemysław Ficek i Marcin Blachura – cenieni muzycy z Beskidu Żywieckiego. Uczestnicy mogli zbudować własną piszczałkę z czarnego bzu, zapoznać się z technikami pracy w drewnie.

European Year of Cultural Heritage – pod hasłem “Nasze dziedzictwo: gdzie przeszłość spotyka przyszłość” - to inicjatywa Komisji Europejskiej na rok 2018, której celem jest zachęcenie do odkrywania różnorodności tradycji na kontynencie europejskim, a poprzez to wzmocnienie poczucia przynależności do jedne wspólnoty kulturowej.

Do połowy czerwca EUNIC Hungary zorganizuje jeszcze kilkanaście wspólnych projektów pod  nazwą HaHó Európa - Hagyományok Hónapja bezpośrednio nawiązujących do Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Celem projektu jest prezentacja niematerialnego dziedzictwa narodów europejskich (muzyka i taniec, teatr, gastronomia i rękodzieło).