Upamiętnienie Powstania w Getcie Warszawskim

20 kwietnia 2018 r. (piątek)

19 kwietnia, w ramach upamiętnienia zorganizowanego wespół z Centrum Pamięci Holocaustu, pochyliliśmy głowy przed bohaterami Powstania w Getcie Warszawskim, którzy dokładnie 75 lat temu stawili zbrojny opór w obliczu zagłady, opóźniając planowaną likwidację getta. Ich walka stanowi pierwszy w skali całej Europy masowy zryw ludności przeciwko niemieckiemu okupantowi.

W dobie reżimu komunistycznego przemilczano i zakłamywano religijny i patriotyczny aspekt żydowskiego oporu. Jednocześnie nie wolno było wspominać o donosłej roli Polskiego Państwa Podziemnego w uzbrajaniu, szkoleniu i pomocy militarnej dla powstańców z getta. Film pt. „Tora i Miecz”, który Instytut Polski w Budapeszcie zaprezentował w Centrum Pamięci Holocaustu, rzuca światło na wszystkie te kwestie. W ramach uroczystości pokazaliśmy też wystawę poświęconą powstałej w grudniu 1942 r. Żegocie. Zainstalowana w galerii synagogii przy ul. Páva ekspozycja ukazuje działalność Polaków ratujących Żydów zarówno w wymiarze wysiłku osób prywatnych, jak i organizacji społecznych, kościelnych i wojskowych. W tym kontekście dyr. Instytutu Joanna Urbańska przypomniała po raz kolejny, iż w okupowanej przez Niemców Polsce za każdą formę pomocy Żydom groziła podczas II wojny światowej śmierć. Nie wolno było udzielać im schronienia, dostarczać wody i pożywienia. Za złamanie tych zasad Niemcy pacyfikowali w ramach zbiorowej odpowiedzialności całe rodziny i wioski, urządzali publiczne ekzekucje, często paląc ludzi żywcem, nie wyłączając dzieci. Mimo to naród polski, który sam był w tym czasie bezlitośnie eksterminowany, w przeciwieństwie do obojętnego i bezczynnego świata próbował pomóc Żydom. Film pt. „Tora i miecz” potwierdza, iż nie inaczej działo się podczas powstania w getcie warszawskim. Na znak solidarności i braterstwa broni powstańcy zatknęli na jednym  z domów polski, biało-czerwony sztandar narodowy oraz biało-niebieską flagę żydowską.

Jak już to wybrzmiało, komuniści na przestrzeni długich dziesięcioleci fałszowali historię.  Ich celem było oczernienie żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz wymazanie z pamięci zbiorowej zarówno bohaterów Powstania Warszawskiego, które wybuchło 1 sierpnia 1944, jak i religijnych i konserwatywnych przywódców wcześniejszego o rok Powstania w Getcie Warszawskim. Dziś wreszcie możemy ich wydobyć z zapomnienia, przywracając im należne miejsce w historii naszych narodów. Gloria Victis – Chwała Zwyciężonym! Zginęli, lecz święcą triumf w pamięci potomnych.