Konkurs na polsko-węgierskie projekty dla młodzieży 2017

13 lutego 2017 r. (poniedziałek)

Już po raz czwarty zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach podpisanego w 2014 roku Porozumienia między Ministerstwami Spraw Zagranicznych Polski i Węgier ws. finansowania współpracy organizacji pozarządowych. Na wsparcie mogą liczyć projekty organizacji pozarządowych i religijnych, szkół i uniwersytetów zaplanowane do realizacji na terenie Węgier.

Celem Porozumienia (Memorandum of Understanding - MoU) jest wzmocnienie dialogu między społeczeństwami Polski i Węgier, zwłaszcza zaś między młodymi pokoleniami naszych krajów. Chodzi o stwarzanie okazji do spotkań, rozmów, lepszego poznania się poprzez realizację projektów wzmacniających stosunki polsko-węgierskie i wzbogacających nowymi wartościami wyjątkową w swym charakterze przyjaźń polsko-węgierską.

 

Premiowane będą pomysły odnoszące się do tematów ważnych z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej lub bilateralnych relacji polsko-węgierskich. W 2017 roku są to m.in. okrągłe rocznice urodzin Józefa Piłsudskiego, gen. Tadeusza Kościuszki, dwukrotnej noblistki Marii Curie-Skłodowskiej, Józefa Konrada Korzeniowskiego, czy śmierci twórcy języka esperanto Ludwika Zamenhofa. Warto też wspomnieć trwające do końca czerwca przewodnictwo Polski w Grupie Wyszehradzkiej, a następnie przejęcie tej funkcji przez Węgry. Mija dekada członkostwa Polski i Węgier oraz innych krajów regionu w Układzie z Schengen. Również przed 10 laty ustanowiono Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej - obchodzony corocznie 23 marca. Niezależnie od powyższego chętnie powitamy każdą inną inicjatywę, która w ciekawy, możliwie wielowymiarowy sposób nawiąże do polsko-węgierskiej historii, pozwoli na lepsze poznanie współczesnej Polski i Węgier, da szansę na powstanie trwałych kontaktów zarówno pomiędzy instytucjami, jak i między osobami prywatnymi.

 

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski zgłoszone na oficjalnym formularzu, który powinien zostać wysłany pocztą elektroniczną na adres e-mailowy koordynatora projektu w Ambasadzie RP w Budapeszcie Veroniki Papp (veronika.papp@msz.gov.pl). Zgłoszone projekty muszą odpowiadać duchowi i celom Memorandum. Prosimy o bezwzględne podanie niezbędnych danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za projekt. Zwracamy uwagę na konieczność aplikowania w języku angielskim oraz przestrzegania podanej objętości tekstu zgłoszeń. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią MoU i Regulaminu, gdzie zawarto szczegółowe warunki uczestnictwa w programie.

 

Termin składania aplikacji mija 15 marca 2017 r.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do końca marca br. na stronie internetowej Ambasady RP oraz Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Organizatorzy nawiążą indywidualny kontakt wyłącznie z autorami zwycięskich projektów.

 

UWAGA: organizacje chcące zorganizować przedsięwzięcie w ramach MoU na terenie Polski powinny zwracać się o wsparcie do Ambasady Węgier w Warszawie.


UPDATE: Ambasada RP przedłużyła termin składania - nowy termin: 31 marca 2017 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Treść memorandum i regulamin konkursu (.pdf 3,8 MB)

Formularz aplikacyjny do pobrania (.docx, 57 KB)

 

Źródło: http://www.budapeszt.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/konkurs_na_polsko_wegierskie_projekty_dla_mlodziezy___2017