KIEROWNICTWO

Jarosław Bajaczyk – studiował europeistykę i stosunki międzynarodowe na uczelniach w Polsce, Niemczech i na Węgrzech. Absolwent Akademii Dyplomatycznej MSZ w Warszawie (2002-2004). Od 2005 roku dyplomata na różnych stanowiskach w Polsce, Szwajcarii, Gruzji i na Węgrzech. Od 2013 roku zastępca dyrektora, p.o. dyrektora, a obecnie dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Osobiście odpowiada za projekty z dziedziny dyplomacji publicznej, współpracy naukowej i promocji języka polskiego.