Zespół

Joanna Urbańska - absolwentka filologii węgierskiej, studiowała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Eötvös Loránd Tudományegyetem w Budapeszcie. Tłumaczka tekstów specjalistycznych i autorka przekładów literackich, od lat zaangażowana jest w działalność propagującą i umacniającą współpracę polsko-węgierską na niwie kultury i sztuki. Główny przedmiot jej zainteresowań stanowi historia oraz literatura. Od 2018 roku dyrektor Instytutu Polskiego.

Jarosław Bajaczyk – studiował europeistykę i stosunki międzynarodowe na uczelniach w Polsce, Niemczech i na Węgrzech. Absolwent Akademii Dyplomatycznej MSZ w Warszawie (2002-2004). Od 2005 roku dyplomata na różnych stanowiskach w Polsce, Szwajcarii, Gruzji i na Węgrzech. Od 2013 roku zastępca dyrektora i p.o. dyrektora Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Osobiście odpowiada za projekty z dziedziny dyplomacji publicznej, współpracy naukowej i promocji języka polskiego. 

 

Małgorzata Takács -  od 1996 roku ekspert ds. projektów filmowych i organizowania wystaw w Instytucie Polskim w Budapeszcie.

 

Wojtek Kriston - od 1996 roku ekspert ds. projektów muzycznych, teatralnych i tanecznych w Instytucie Polskim w Budapeszcie.

 

Tomasz Piars - od 2013 r. ekspert ds. sztuk plastycznych oraz kurator galerii Instytutu Polskiego w Budapeszcie (Platan i Latarka)

 

 

Áron Zöldy – od 2016 r. specjalista ds. PR, komunikacji i programów literackich.

 

Mária Békey - od 2009 roku bibliotekarka Instytutu Polskiego w Budapeszcie.

 

Elżbieta Forusińska-Hamar - od 1996 roku pełni funkcję kierownika sekretariatu Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Koordynuje organizację kursów językowych.

 

Endre Máté - od 2006 roku kierowca Instytutu Polskiego w Budapeszcie.

 

Zoltán Véber - od 2007 roku pełni funkcję technika w Instytucie Polskim w Budapeszcie.

 

Eszter Felvidéki - od 2010 roku specjalista ds. PR i komunikacji, ponadto od 2013 roku ekspert ds. literatury w Instytucie Polskim w Budapeszcie. Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. 

 

Tímea Jerger – od 2002 roku ekspert ds. sztuk plastycznych oraz kurator Galerii Platan Instytutu Polskiego w Budapeszcie (Platan). Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim.