Zespół

Joanna Urbańska - absolwentka filologii węgierskiej, studiowała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Eötvös Loránd Tudományegyetem w Budapeszcie. Tłumaczka tekstów specjalistycznych i autorka przekładów literackich, od lat zaangażowana jest w działalność propagującą i umacniającą współpracę polsko-węgierską na niwie kultury i sztuki. Główny przedmiot jej zainteresowań stanowi historia oraz literatura. Od 2018 roku dyrektor Instytutu Polskiego.

 

Dominika Teske – absolwentka historii i dziennikarstwa, studiowała na Uniwersytecie Łódzkim oraz na University of Sunderland w Wielkiej Brytanii oraz w Międzynarodowym Studium Dziennikarstwa. Przez wiele lat pracowała jako dziennikarz i reporter oraz koordynator dużych projektów (Rok Chopinowski, EURO 2012) w Telewizji Polskiej, następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pełniła funkcję Naczelnika Wydziału w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej. Główny przedmiot jej zainteresowań stanowi historia, film, teatr oraz sport. Od 2018 roku wicedyrektor Instytutu Polskiego.

 

Małgorzata Takács -  od 1996 roku ekspert ds. projektów filmowych i organizowania wystaw w Instytucie Polskim w Budapeszcie.

 

Wojtek Kriston - od 1996 roku ekspert ds. projektów muzycznych, teatralnych i tanecznych oraz do sztuk plastycznych (Galeria Platan) w Instytucie Polskim w Budapeszcie.

 

Tímea Jerger – od 2002 roku ekspert ds. sztuk plastycznych oraz kurator Galerii Platan Instytutu Polskiego w Budapeszcie (Platan). Od 2020 roku specjalista ds. PR i komunikacji, ekspert ds. literatury. 

 

Elżbieta Forusińska-Hamar - od 1996 roku pełni funkcję kierownika sekretariatu Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Koordynuje organizację kursów językowych.

 

Endre Máté - od 2006 roku kierowca Instytutu Polskiego w Budapeszcie.