Lekcje historii o wolności

Inne

Wolność dzisiaj i przyszłość Europy przez pryzmat 25 lat transformacji demokratycznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

9 grudnia 2014 r. (wtorek), godz. 15.00

Uniwersytet Środkowoeuropejski (Sala Senatu)

1051 Bp, Nádor u. 9.

Uczestnicy:

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie Roman Kowalski,

Chargé d’affaires Ukrainy w Budapeszcie Mykhailo Junger,

Dyrektor Instytut Polskiego w Budapeszcie Katarzyna Sitko,

Director Centrum Studiów na Rozszerzeniem UE

na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie Prof. Péter Balázs

z udziałem studentów z Polski, Węgier i Ukrainy

 

Program:

15.00 Wprowadzenie Prof. Pétera Balázsa

15.10 Dyskusja w Grupach Roboczych

15.40 Prezentacje wyników prac Grup Roboczych

16.10 Debata plenarna

16.55 Uwagi końcowe

17.00 Swobodne rozmowy przy przekąskach

 

Projekt realizowany jest w ramach cyklu “Lekcje historii o wolności”,  czyli publicznych debat organizowanych przez Instytut Polski i Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej
w Budapeszcie na tematy związane z transformacją demokratyczną Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

 

Chęć udziału prosimy potwierdzać emailem na adres

VeghZs@ceu.hu do 1 grudnia 2014 roku (poniedziałek)

 

Tematy do dyskusji w Grupach Roboczych:

1. Co WOLNOŚĆ oznacza dziś dla krajów przechodzących transformację? Kim są autorzy zmian? Jaka jest rola młodzieży i społeczeństwa obywatelskiego?

2. Czy Europa (UE) ma nadal siłę przyciągania? Czy istnieje “EUROPEJSKIE MARZENIE”? Jeśli tak, jak pojmują je migranci pukający do bram Europy, a jak sami Europejczycy? Czy alternatywne, nieeuropejskie modele mogą być kuszące dla europejskich liderów współcześnie i w przyszłości?

3. W świetle aktualnych wydarzeń na Ukrainie, czy szanse na zjednoczenie kontynentu pozostają realistyczne? A może wznoszone są nowe „MURY”?