Mai lengyel design és a szocialista realista építészet

Egyéb

Előadások a kortárs lengyel designról és a szocialista realista építészetről Lengyelországban.

2012. március 20. (kedd), 17.30

Ponton Galéria

Budapest, I. Batthyány u. 65.

További időpontok és helyszínek >>

Aleksandra Sumorok, a Łódźi Képzőművészeti Akadémia előadójának előadásai

2012. március 19. 16:00 | Ponton Galéria | "The Dream of Becoming Modern: Polish Design since the 1960s"

2012. március 20. 17:30 | Platán Galéria | "Between Modern and National Form: Socialist Realist Architecture in Poland"

Az előadások nyelve angol.

A szocialista realista építészet. Nemzeti és modern formák.

A szocialista realista építészeti doktrínát az ötvenes évek elején az ún. keleti blokk minden szocialista országára rákényszerítették. Így Lengyelországra és Magyarországra is.  

Fontos megemlíteni, hogy az építészet ebben az időben mind az elméletben mind pedig a gyakorlatban jelentős szerepet töltött be. A legmeghatározóbb, valódi és átvitt értelemben vett közvetítője volt a szocreál perszváziónak az „architecture parlante", azaz beszélő építészet konvenciójába illeszkedve. Kontrasztok nélküli, előre meghatározott irányelvek alapján létrehozott, monumentális épületeket felvonultató, egységesített városi organizmus létrehozására volt hivatva.  A szocialista realizmus legrövidebb definíciójaként az alábbi szlogen szolgálhat: tartalmában szocialista, formáját tekintve nemzeti művészet.      

Bár a szocreál architektúra, forma és korszak tekintetében a világháború utáni építészet egy különálló, lezárt epizódjának tekinthető, mégis erősen eltért attól, amit a doktrína előírt.. Kevés ikonikus, a szocreált a maga teljességében hirdető építészeti mű született Lengyelországban. Jelentős eltérés mutatkozott az elmélet és a gyakorlat között.

Előadásomban a monumentális, propaganda jellegű – állami épületek, lakónegyedek, mint pl. az MDM, vagy az olyan „ideális városok”, mint Nowa Huta és Nowe Tychy mellett , a modernista stilisztákához közelebb álló, de kevésbé ismert beruházásokat is szeretném bemutatni.

Mennyiben hasonlít egymásra az ötvenes évekbeli lengyel és magyar építészeti tájkép? Úgy tűnik, hogy a követendő „egyetlen helyes doktrína” számos analógiát eredményezett, főleg a nagy presztízsű, példaértékű beruházások esetében. Érdemes megfigyelni a hasonlóságokat és különbségeket kompozíció, forma és díszítés tekintetében egyaránt. 

Łódź – egy ipari város revitalizációja

A gyári épületegyüttesek revitalizációja az érdekesebb és fontosabb városrendezési tevékenységek közé tartozik. A történelmi, posztindusztriális tereket új jelentéssel és funkcióval kell felruházni.  Łódź az iparvárosnak egy olyan példája, melynek szembe kell néznie az új valóság teremtette kihívásokkal. A rendszerváltás után a városközpontban szigetszerűen, több romos ipari terület maradt fenn. Ezek az elhagyatott gyárak és posztindusztriális terek számos vita, revitalizációs terv és urbanisztikai tanulmány tárgyává váltak.      

A XIX. századi ipari örökség rehabilitációjára és Łódź, a multikulturális város emlékének visszaállítására csak a kilencvenes években került sor. 2004-ben fogadták el azt a hosszútávú, egységes revitalizációs programot, mely az egyik legnagyobb ilyen jellegű beruházás Lengyelországban.  Ekkor vált Łódź a posztindusztriális komplexumok átalakításának vezető városává. Előadásomban a már lezajlott átalakítások mellett (Księży Młyn, Manufaktura Poznańskiego), a városközpont tervezett rekonstukcióját (EC1) is szeretném bemutatni.

Aleksandra Sumorok PhD, művészettörténész, a Łódźi Képzőművészeti Akadémia előadója. Kutatásainak tárgya a formatervezés és a XX. századi lengyel építészet, különös tekintettel a szocialista realista korszaka. Rendszeresen publikál különféle havilapokban, évkönyvekben. Az Architektura i urbanistyka Łodzi okresu realizmu socjalistycznego [Łódź építészete és urbanisztikája a szocialista realista korszakban] című könyv szerzője.

Időpontok és helyszínek

  • 2012. március 20., 17.30 - Platán Galéria - Budapest, VI. Andrássy út 32.
  • 2012. március 19., 16.00 - Ponton Galéria - Budapest, I. Batthyány u. 65.