Kovács István: A barátság anatómiája (Második könyv)

Irodalom

Kovács István: A barátság anatómiája (Második könyv). Írások a magyar-lengyel kapcsolatokról és a lengyel kultúráról (Széphalom Könyvműhely) – könyvbemutató 2009. november 12. (csütörtök), 18.00 Lengyel Intézet Budapest, VI. Nagymező u. 15.

2009. november 12. (csütörtök), 19.00

Lengyel Intézet

Kovács István: A barátság anatómiája (Második könyv). Írások a magyar-lengyel kapcsolatokról és a lengyel kultúráról (Széphalom Könyvműhely) – könyvbemutató

A szerző első könyvében 1867-ig tekinti át a magyar-lengyel kapcsolatokat. Jelen könyve pedig az 1939-től máig tartó korszak közös sorsfordító eseményeivel ismerteti meg az olvasót.
A 2007-ben megjelent könyv folytatásaként és ahhoz hasonlóan a magyar-lengyel kulturális kapcsolatok krónikája ez a kötet is, amely a 19. század végétől követi nyomon a két nemzet sokrétű együttműködését a történeti kapcsolatok párhuzamában. Fontos fejezetei a 2. világháború véres-végzetes eseményeivel, így Lengyelország 70 évvel ezelőtt, 1939. szeptemberében történt lerohanásával, Németország és a Szovjetunió közötti felosztásával, a lengyel hadsereg hősi ellenállásával, a tízezernél több lengyel tiszt katyni kivégzésének tragédiájával, a Magyarország által befogadott lengyel katonai és civil menekültek életével is bőségesen foglalkozik új, az évfordulóra megjelenő kötetében a szerző.

A szerzővel Szenyán Erzsébet, műfordító beszélget.

2009. november 12. (csütörtök), 18.00

Lengyel Intézet
Budapest, VI. Nagymező u. 15.

Kovács István (Budapest, 1945) költő, műfordító, történész, diplomata - volt krakkói főkonzul. 1968-ban az ELTE Bölcsészkarának történelem és lengyel szakán végzett. Költőként az 1969-ben napvilágot látott Elérhetetlen föld című antológiában mutatkozott be. Eddig hét verseskönyve jelent meg, legutóbb Az idő torkában című kötete (2007-ben).
A gyermekkor tündöklete című regényéből 2006-ban Budakeszi srácok címmel film készült. Az 1970-es évektől foglalkozik hivatásszerűen a magyar-lengyel kapcsolatok kutatásával, népszerűsítésével. E területen az elmúlt két évben meg¬jelent munkái többek között A lengyel légió lexikona, 1848 - 1849 és az „Egy a lengyel a magyarral". A szabadságharc ismeretlen lengyel hősei. A barátság anatómiája Első könyve, amely szintén 2007-ben látott napvilágot, 1867-ig tekinti át a magyar-lengyel kapcsolatokat. E Második könyv az 1939-től máig tartó korszak közös sorfordító eseményeivel ismertet meg. A művelődéstörténeti rész Balassi Bálint és Báthory István dél-lengyelországi, mazúriai és litvániai útjait járja be, felvillantva kereszteződéseiben a ma tanulságait is. A kötet tengelyében Krakkó áll, amely a magyar kultúrában betöltött hajdani szerepe révén is mind vonzóbb célállomása „a nagyvilág magyar vándorainak"