Agents and Provocateurs

Kiállítás

Agents and Provocateurs 2009. október 16. - november 20. Kortárs Művészeti Intézet Dunaújváros, Vasmű út 12.

2009. október 16. (péntek), 20.00 — november 21. (szombat)

Dunaújváros

Illetékesség és provokáció / Agents and Provocateurs

A nemzetközi kiállítás azt vizsgálja, hogy milyen formákat öltött az elnyomó politikai rendszerrel való szembefordulás a közép és kelet-európai totalitárius rendszerek művészetében, többek között olyan kimagasló lengyel művészek, mint Zbigniew Libera, Ewa Partum, valamint a Narancs Alternatíva és a Soc Art munkáiban.

Megnyitó: 2009. október 16. (péntek), 18.00

Megtekinthető: 2009. november 20-ig, az ünnepnapok és vasárnapok kivételével naponta 10-18 óráig.

Az Agents & Provocateurs (Illetékesség és provokáció) című kiállítás a konfrontáció két válfajára összpontosít: az illetékességre és a provokációra, melyeket az egyet nem értés művészi cselekvés- és kifejezésformáiként értelmez. A projekt azt járja körül, hogy ezen magatartásmodellek milyen mértékben tekinthetők a tiltakozás hatékony módozatainak különböző – és változó – politikai környezetben. Közép-Kelet-Európa államszocialista országainak ellenkulturális jelenségeiből kiindulva a kiállítás arra kérdez rá, hogy azok az ellenzéki művészi megnyilvánulások, melyek gyakran éltek a provokáció és irritáció eszközével, valójában milyen kritikai erővel bírtak annak idején. Hogy az „ellenzékiség” önként választott pozíció volt-e, avagy az elnyomó rendszer szűk tűréshatára minősítette így a másként gondolkozókat? A művészek az autokrata rendszer által uralt társadalmi valóság különböző vetületeit kérdőjelezték meg, vagy inkább a művészi és szellemi szabadság korlátozása foglalkoztatta őket?

Az Agents & Provocateurs arra is választ keres, hogy az államszocializmusban létező ellenzéki stratégiák miként határozzák meg a kritikai művészeti pozíciók mai hiányát vagy meglétét, s miként járulnak hozzá az általánosabb értelemben vett politikai kultúra átalakulásához? Képes-e az egyén az új, vágyott demokráciában élni azzal a helyzettel, hogy az állam – elvben – már nem infantilizálja, nem hallgattatja vagy lehetetleníti el a másként gondolkozót, hanem cselekvőképes társadalmi tényezőként tekint rá? Az átalakult politikai környezet előhív-e a puszta ellenkezésen, tiltakozáson és antagonizmuson túlmutató stratégiákat? A provokáció vajon érvénytelennek vagy fenntarthatónak bizonyul-e egy demokráciában, vagy az elnyomó rendszerek idején beidegződött gondolkodás- és cselekvésmintákat örökíti át?

Anti-demokratikus tendenciák és egyenlőtlenségek kétségtelenül minden politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális rendszerben vannak. Az Agents & Provocateurs ezért azt is tárgyalja, hogy a kritikai szemléletnek miként kell újra és újra átrendeződnie ahhoz, hogy megragadja ezeket az elemeket. A kiállítás olyan példákat és helyzeteket mutat be, amelyek szerzői nem passzív szemtanúi, elszenvedői vagy elemzői a történéseknek; amikor nem pusztán kritizálnak és felmutatnak egy adott problémát, hanem aktív cselekvőként felismerik és mozgósítják saját illetékességüket. Olyan munkák és projektek kerülnek fókuszba, amelyekben a művészek aktív társadalmi szereplőnek tekintik magukat, és készek stratégikusan fellépni az „ellenféllel“ szemben. A túlnyomórészt közép- és kelet-európai esetek feltérképezését és értelmezését más társadalmi-politikai környezetből származó példák egészítik ki.

A bemutató nem utazó kiállításként, hanem egy „kiállítás-készlet“ vagy „mobil archívum“ formájában folytatódik. A részben interneten is elérhető archívum olyan további anyagokat tartalmaz, amelyeket a kiállítást előkészítő kutatás gyűjtött egybe. A rendelkezésre álló anyag művészeti iskolák és egyéb nemzetközi intézmények részére felajánlott workshopok keretében aktiválható. Ezek az ismeretfejlesztő foglalkozások a projekt megvalósítása során megszólított művészekkel és szakemberekkel együttműködésben kerülnek megrendezésre.

Kiállító művészek:

Julius von Bismarck (D), Scott Blake (USA), Budapest Rekonstrukció (H), Ondrej Brody (CZ), Jan Budaj (SK), Enyedi Ildikó (H), VALIE EXPORT (A), Exterra XX (D), U.R.A. FILOART, Ion Grigorescu (RO), Andris Grinbergs (LV), Igor Grubic (HR), Hajas Tibor (H), IRWIN (SLO), Istvan Kantor (CND), Kele Judit (F), Andreja Kuluncic (HR), Künstler informieren Politiker (D), Ivank Lazki (AR), Zbigniew Libera (PL), Magyar Kétfarkú Kutyapárt (H), Neue Slowenische Kunst (SLO), Narancs Alternatíva (PL), Tanja Ostojic (RS/D), Ewa Partum (PL/D), Pro Agit I-II (PL), St.Auby Tamás (H), Sugár János (H), The Yes Men (USA), Milica Tomic (RS), Untergunther (CH/F), Zelimir Zilnik (RS).

Kurátorok
Hock Bea és Zólyom Franciska

Kortárs Művészeti Intézet
Dunaújváros, Vasmű út 12.

Bővebben a kiállításról