Szent Albert testvér emlékéve

2017. november 15. (szerda)

2017 Szent Albert testvér CFA, világi nevén Adam Chmielowski emlékéve.

 

„adj enni minden éhezőnek, szállást a hajléktalannak és ruhát a mezítelennek. Ha nem tudsz sokat adni, adj keveset.” 
Szent Albert Testvér
„adj enni minden éhezőnek, szállást a hajléktalannak és ruhát a mezítelennek. Ha nem tudsz sokat adni, adj keveset.” 
Szent Albert testvér

Az emlékév tökéletes folytatása az Irgalmasság rendkívüli szentévének – írják üzenetükben a lengyel püspöki konferencia és a parlament tagjai. – A szent példája mutassa meg, hogyan kell a gyakorlatba átültetni a keresztény irgalmasságot. Ezt a rendkívüli személyiséget az aktív szeretetszolgálat példájaként és védőszentjeként kívánjuk bemutatni.

Albert testvér, világi nevén Adam Chmielowski (1845-1916) harmadrendi ferences szerzetes volt, II. János Pál pápa 1989-ben avatta szentté. Ő alapította meg a Szegények Szolgái férfi és a Szegények Szolgálói női ferences harmadrend kongregációját. Azon túl, hogy az evangéliumi szegénység és az önátadás hiteles tanúságtevője volt, Albert testvér a szegények szent patrónusaként mindenkit megtanít arra, hogy minden embernek van méltósága, továbbá, hogy tisztelettel és jósággal forduljunk mindenki felé, mert Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve.