Két barát 1918-1920 között

2017. március 27. (hétfő)

Varga Endre László, a kiváló magyar történész a Lengyel-Magyar Barátság Napján (március 23-án) a budapesti Lengyel Intézetben bemutatta „Két barát. Dokumentumok és anyagok az 1918-1920 közötti lengyel-magyar kapcsolatokhoz” című könyvét, amelyet 2016-ban a Varsói Állami Levéltár Főigazgatósága adott ki.

A közönséget Jarosław Bajaczyk, a Lengyel Intézet megbízott igazgatója köszöntötte. – Örülök, hogy ezen a különleges napon találkozunk. Először, mert Lengyelország igazi barátja ezt megérdemli. Másodszor, mert Varga Endre legújabb műve lehetővé teszi, hogy elgondolkodjunk a lengyel-magyar kapcsolatok kritikus pillanatán. Ugyanis akkor, 1918-ban, az I. világháború befejezése után Lengyelország és Magyarország homlokegyenest eltérő helyzetben találta magát. Ott volt egyfelől az újjászületett Lengyelország, másfelől az Ausztriával unióban lévő Magyar Királyság rövid tündöklésének bukása.

Jan Kurdziałek ezredes, a budapesti lengyel nagykövetség katonai attaséja köszönetet mondott a szerzőnek a lengyel-magyar kapcsolatok katonai vonatkozásait dokumentáló sokéves munkájáért. – Ilyen erőfeszítés nem lehetséges őszinte odaadás és szenvedély nélkül, gyakran a kedvezőtlen körülményekkel szemben.

Varga Endre László a Jagelló Egyetemen történelem szakon végezte tanulmányait. Évek óta foglalkozik a lengyel-magyar kapcsolatok dokumentálásával. Gigantikus méretű kutatást végzett lengyel és magyar levéltárakban, valamint a két háború közötti időszak sajtóját őrző könyvtárakban. Ötletgazdája számos olyan projektnek, amely emléket állít a kétoldalú kapcsolatok érdemes alakjainak, mint pl. a zalakomári Somssich Antal alezredes, aki 1918-1920 között önkéntesként a Lengyel Hadseregben harcolt.

A beszélgetés moderátora Kiss Gy. Csaba professzor volt Szalai Attila támogatása mellett. A professzor a „Két barát. Dokumentumok és anyagok az 1918-1920 közötti lengyel-magyar kapcsolatokhoz” című könyvet az egyik legfontosabb és legérdekesebb történelmi forrásgyűjteménynek nevezte. – Ez a 800 oldalas kötet azt bizonyítja, hogy a Szovjetunió és Németország már jóval a rapallói szerződés előtt egyezkedéseket folytatott Lengyelországgal szemben. Nagyon részletes leírását kapjuk azoknak a komplikált körülményeknek, amelyek a harcban álló II. Köztársaságnak küldött három magyar lőszerszállítmányt övezték az 1920-as Varsói Csatát közvetlenül megelőző kulcsfontosságú pillanatban.

Varga Endre kutatásai és kezdeményezései jól illeszkednek a Lengyel Állam Újjászületésének 2018-ban esedékes 100. évfordulójához. A budapesti lengyel nagykövetség és a Lengyel Intézet ebből az alkalomból az 1918-1921 közötti lengyel-magyar kapcsolatoknak szentelt konferenciát vett tervbe. Ez az új könyv jó kiindulópont lesz az esemény részletes programjának elkészítéséhez. Lépések történnek a kiadvány magyar nyelven történő megjelentetése érdekében.