Indul a PLATÁN – LATARKA SZABADEGYETEM!

Kiállítás

2017. március 30. (csütörtök), 17.00 — március 30. (csütörtök), 18.30

1061 Budapest, Andrássy út. 32

Indul a PLATÁN – LATARKA SZABADEGYETEM!

A részvétel díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. Az egyes előadásokra mindig az előadást megelőző hét napban jelentkezhettek, ezen a címen: tomasz.piars@instytutpolski.org . Az ezen az időszakon kívül érkező regisztrációkat sajnos nem tudjuk figyelembe venni. Köszönjük a megértést!

 

MÁRCIUS 30. (csütörtök) 17.00 óra, VOLUME 1.

ELŐADÓK: Popesz Csaba Láng és Elwira Wojtunik (Elektro Moon Vision)

Előadás a ROM Fesztivál keretében (Riders on the Mall) 

“Kódírás mint művészi kifejezési forma az Elektro Moon Vision interaktív installációiban”

A művészet kreatív potenciáljának és a technológia innovatív mivoltának összekapcsolódásából a digitális művészet új ágai jöttek létre, amelyek jelentősen újraértelmezték a kortárs kultúrát, megváltoztatva azt, ahogyan a művészetet és technológiát, illetve magát a kreatív folyamatot értékeljük. A gyorsuló technológiai fejlődés a művészeket is nagy kihívás elé álítja, de egyben sokkal több lehetőséget is teremt a művészi kifejezésre. Az előadók saját tapasztalataik alapján próbálják bemutatni az elmút több mint 10 év fejlődését, változását és az ezek adta lehetőségeket kevésbé kereskedelmi szempontból.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁPRILIS 12. (szerda) 18.00 óra, VOLUME 2.

ELŐADÓK: Horváth Márk, Lovász Ádám, Nemes Z. Márió (Absentology&T+U)

„Kisiklások és géprombolók: a modernitás és a társadalmi gyorsulás” 

Az előadásban a XIX. században végbement technológiai és társadalmi változásokról fogunk szólni a társadalmi gyorsulás jelenségét középpontba állítva. Kisiklott, kiégett vonatszerelvények, gépromboló munkások és a korai elektromosság kísértetiessége és idegrocsoló hatékonysága fogja meghatározni ezt az előadást. Olyan filozófusokkal, társadalmi gondolkodókkal és mozgalmakkal fogunk foglalkozni, mint a Futuristák, a ludditák, a dadaisták, Marx, Simmel, Veblen, Fedorov, Tönnies, Ortega stb. Az előadás során a 19. század és a 20. század elejének társadalmi gyorsulással foglalkozó diskurzusának áttekintésére teszünk kísérletet. A sebesség rombol, azonban fel is szabadít a térhez való kötöttségtől, elidegenít de egyben új intenzív élményeket is felkínál. Az idegélet fokozódásával számos korabeli pszichológus is foglalkozott ebben a korszakban. A vasút építéshez megsemmisítettek egész erdőségeket, míg elmegyógyintézetekben kezelték a fokozódó konnektivitás gügyögő áldozatait, míg az utcák hemzsegtek a hisztériás betegektől, az agresszív politikai mozgalmaktól: pedig egy dolog uralkodott mindvégig, a sebesség, a dromokrácia kibontakozása. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÁJUS 3. (szerda) 18.00 óra, VOLUME 3.

ELŐADÓK: Horváth Márk, Lovász Ádám, Nemes Z. Márió (Absentology&T+U)

„Skizoid gyorsulás, dromokrácia és a halálösztön: Társadalmi gyorsulás a posztmodernitásban”

Az előadásunk alkalmával a posztmodern társadalomelméletben fogunk elmélyülni, felelevenítve olyan gondolkodókat mint Virilio, Deleuze és Guattari, Baudrillard, Kittler, Lyotard vagy Ballard. A posztmodern kor radikálisan szakít a technooptimizmussal, és a technológia kibontakozásában a halálösztönt és az ember eltűnését látja előtörni. A kapitalizmus deterritorializációs tendenciái minden kötöttséget és közösségiséget felbomlasztanak, míg a digitalizáció a szimulakrumok rendszereit építi ki, és a demokrácia helyét átveszi a dromokrácia. Ebben az előadásban előkerülnek olyan változatos témák, mint a szadomazochizmus, a rock zene és a speed metal, a Forma 1, a pánikszex, és a molekuláris forradalom. Felforrósodott elektródák, génmódosított mutánsok és az autóval való szexuális együttlét: pár téma amely feltűnik ezen alkalommal. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÁJUS 24. (szerda) 18.00 óra, VOLUME 4.

ELŐADÓK: Horváth Márk, Lovász Ádám, Nemes Z. Márió (Absentology&T+U)

„Hiperviralitás és az Accelerationist mozgalom: a társadalmi gyorsulás kortárs diskurzusai”

Az új média korszabán meghatározó metaforává vált a viralitás. A digitális hírek és álhírek fénysebességgel terjednek a kibernetikai hálózatokban, felőrölve minden igazolhatóságot és identitást. A társadalmi gyorsulás végzetesen felszámolja az ökológiai, kulturális és társadalmi rendszereket, felvetve egy poszthumán társadalom technológiai lehetőségét. A kortárs gyorsulás-diskurzust olyan mozgalmak és szerzők határozzák meg mint Mark Fisher, Hartmut Rosa, az Accelerationist Movement, Arthur Kroker, Timothy Morton, Nick Land és a CCRU és a xenofeminizmus. A technológia idegensége nem csak veszélyt rejt magában, hanem a társadalom újragondolására is lehetőséget ad. A záróelőadásban olyan fogalmakkal és jelenségekkel ismerkedünk meg, mint a sötét ökológia, a káoszmédia, a HIV pozitivitás, a forgalmi dugók, a sodródás és a techno zene hantológiája.