Az ajtó monológja

Irodalom

Gömöri György, a neves költő, irodalomtörténész, műfordító és polonista legújabb kötetének bemutatója. A szerzővel Erős Kinga kritikus és szerkesztő, a Magyar Írószövetség titkára, az Orpheusz kiadó vezetője beszélget.

2017. június 15. (csütörtök), 18.00

Lengyel Intézet

1065 Budapest, Nagymező u. 15.

a költő az álmok médiuma
a jövő antennája a hihetetlen
dolgok hívő várományosa
aki hajnalban arra ébred:
elzsibbadt a karja
de a fejében szavak álltak össze
felragyog egy sor jelzők villódzanak
az ige testet ölt
s ha a költő fél hogy elfelejti versét
felkelti alvó kompúterét
és a felhőkbe írja fel vele
illékony álmait

A költő meghatározása

 

Gömöri György 1934-ben született Budapesten. Lengyel és magyar irodalmat tanult az ELTÉ-n, majd az ötvenhatos forradalomban való részvétele miatt Angliába menekült. Oxfordban fejezte be tanulmányait, 1963-64-ben a kaliforniai egyetemen, 1969-tól 2001-ig pedig a cambridgei egyetemen tanított lengyel és magyar irodalmat. Számos huszadik századi magyar költőt fordított angolra Clive Wilmerrel. Quasimodo- és Ada Negri-díjas, 1999-ben Pro Cultura Hungarica díjjal, 2009-ben Alföld- és Irodalmi jelen-díjjal jutalmazták. Magyarul eddig tizenkét verseskötete és több műfordítás-kötete, angolul két, lengyelül egy versválogatása jelent meg. 2005 decembere óta Londonban él. A száműzetés kertje (Komp-Press, Kolozsvár) c. verseskötete 2009-ben jelent meg Kaiser Ottó fotóival. Ugyancsak 2009-ben  látott napvilágot Budapesten Kultúránk követei a régi Európában c.  régi magyar irodalommal és a protestáns peregrinációval foglalkozó tanulmánykötete. Számos lengyel költőt fordított magyarra (Az ismeretlen fa, Washington,1978, Herbert-válogatás, Bp.,1998, Milosz-válogatás, Pozsony, 2000). Weiner Sennyey Tiborral szerkesztette a Békássy Ferenc szerelmes levelei, Aranymadár, Budapest, 2013 c. kötetet.